Saturday, March 4, 2017

Amylasy

amylasy [-láz-, řec.], enzymy, které štěpí (zcukerňuji) škrob na jednodušší cukry (sacharidy), a to buď částečně, nebo úplně. Tech. význ. jsou a. vcukro-

No comments:

Post a Comment