Friday, March 3, 2017

De Quincey

De Quincey [kvinsi] Thomas, 1785 až 1859, angl. romant. spisovatel, esejis-ta; někdy považovaný za předchůdce lartpourlartismu v liter, (esej Vražda jako krásné uměni).Autor knihy Zpo-věd anglického poživače opia. •

No comments:

Post a Comment