Saturday, March 4, 2017

Campo

campo [ka-, port.], bezlesý, travnatý porost (druh savany) ve vnitrozemí Brazílie na J od rovníkových pralesů. Campoforraio [kam-], Campofonni-do — obec v sev. Itálii v provincii Udine. — V C. 18.10.1797 uzavřen fr.-rak. mír, který ukončil války první koalice. Rakousko ztratilo Belgii a se-veroit. državy, v tajné smlouvě souhlasilo s odstoupením něm. území na levém břehu Rýna, získalo Dalmácii a Benátky.

No comments:

Post a Comment