Friday, March 3, 2017

Denk Zdeněk

Denk Zdeněk, *1921, č. architekt; autor generelu veletržního areálu v Brně, realizace pavilonu D, Z, R, P a četných zahr. i tuzemských výstav, urbanistických návrhů na přestavbu a výstavbu regionálního centra m. Brna; od 1972 člen předsednictva Svazu architektů ČSR

No comments:

Post a Comment