Tuesday, March 7, 2017

Dessau Paul

Dessau Paul, 1894- 1979, něm. (NDR) skladatel, dirigent a pedagog; blízký spoluprac. Brechtův a autor scénické hudby k jeho hrám. Oratoria (Německé miserere, Haggada), kantáty (Rekviem za Lumumbu), komorní a jiná díla.

No comments:

Post a Comment