Tuesday, March 7, 2017

Brož Josef

Brož Josef, * 1904, č. malíř a ilustrátor. Moderním realismem a spol. angažovanosti dila razí nové cesty sociál, malířství {Vítězný únor. Mateřství), též krajinář. L.s.c. (1962, 1975), z.um. (1964), nár.um. (1967); Ř.pr. (1974), Ř.rep. (1979).

No comments:

Post a Comment