Tuesday, March 7, 2017

Čeboksary

Čeboksary, přístavní m. v SSSR v RSFSR. středisko Luvašské ASSR, na Volze, 292 000 obyv. Prům. stroj., text., potr. Tři vysoké školy. Čebotarjov Nikolaj Grigorjetič, 1894 až 1947, sov. matematik; číet kor. AV SSSR (1929). Zabýval se hl. algebrou (teorii grup, Galoisovou teorií, teorii ideálů). Státní cena SSSR (1948). čebyšev Pafnutij Lvovič, 1821 -1894, rus. matematik a mechanik: člen Petrohradské AV (1856), prof. univ. v Petrohradu. Zakl. petrohradské mat. školy, pracoval v četných oblastech mat. od teorie čísel a pravděpodobnosti až po mat. fyziku a balistiku. Ilustrace str. 372.

No comments:

Post a Comment