Sunday, March 5, 2017

Antínomie lháře

antínomie lháře [-ty-], ant. sémantická antinomie, výrok o výroku; připisovaná řec. filozofovi Epimenidovi (6.st. pf.nl). Někdo řekne: „To, co nyní fikám, je lež.“ Je-li to lež, pak vyslovil pravdu, tedy to není lež. Není-li to lež a mluvčí tvrdil, že je, pak to, co tvrdil, je lež. V obou případech jde o log. spor. Řešení a. 1. je v rozlišení objektového jazyka a metajazyka.

No comments:

Post a Comment