Tuesday, March 7, 2017

Debye

Debye [-by] Peter Joseph William, 1884 — 1966, niz. fyzik a fyz. chemik; od 1940 v USA, člen Král. spol. v Amsterdamu a v Londýně, zahr. člen AV SSSR (1924) a mnoha dalších AV. Vypracoval teorii měrných tepel krystalů, objevil metodu umožňující studovat strukturu krystalů pomocí rtg. paprsků. Nob.c. (1936) za chemii. Debyeova-Scherrerova metoda [-byo--Šere-]. metoda rtg. analýzy krystalové struktury, analogická Braggově-Wulf-fově metodě; používá místo krystalu krystalového prášku stlačeného do tvaru tyčinky a odstraňuje tim chyby způsobené nepravidelným růstem krys-

No comments:

Post a Comment