Tuesday, March 7, 2017

Den Haag

Den Haag [-hách], Haag, 's-Graven-hage - sídelní m. (vlády a hl. úřadů) ve stř. Nizozemsku, 684 600 obyv. Prům. pap.. polygr. stroj., el. těch., farm., nábytkářský. Muzeum, král. palác; palác Míru. Sídlo Mez. soudního dvora.

No comments:

Post a Comment