Sunday, March 5, 2017

Bevan

Bevan [-ven] Aneurin, 1897 — 1960, brit. politik, levicový labourista; 1945 — 51 min. zdravotnictví. 1951 —55 min. práce, kritik zvi. zahr. politiky labou-ristického vedení.

No comments:

Post a Comment