Sunday, March 5, 2017

Byzantská literatura

byzantská literatura, řec. liter, od 529 (uzavření filoz. škol v Athénách) do dobytí Cařihradu Turky 1453. Spojuje ant. řec. tradice s orient, prvky a kř. ideologii. V naučné liter, převažoval zájem o teol. otázky (Maximos Homo-logétés, 580—662, Ióannés Damaské-nos, 8.st., polyhistor Fótios), vynikalo dějepisectví a zájem o vědy: právo, lék., mat., astronomii. Chudší byla krásná liter, ve spisovném jaz. Z lid. liter, psané lid. jaz. vynikl hrdinský epos (Digenis Akritas, Píseň o Belisa-rovi), epické básně s ant. látkou (Troj-

No comments:

Post a Comment