Friday, March 3, 2017

Bohdalová Jiřina

Bohdalová Jiřina, *1931, č. herečka (Div. na Vinohradech od 1967); role div.: Lízá (Shaw, Pygmalión) a film. (Dáma na kolejích, Hvězda zvaná pelyněk) i televizní.

No comments:

Post a Comment