Monday, March 6, 2017

Dirigtsmus

dirigtsmus [lat.], souhrnné označení pro burž. ekon. teorie a hosp. praxi, jejichž společným znakem je požadavek státních zásahů do hosp. Patří sem např. syndikalismus, korporativismus, sociální katolicismus, keynesismus, i když spolu jinak málo souvisejí. Dirichlet [dyriklé] Peter Gustav Le-jeune, 1805 — 1859, něm. matematik; nástupce Gaussův na univ. v Gottin-gen. Hl. obor: teorie čísel a mat. analýza.

No comments:

Post a Comment